Ing. Marián Cvoliga

Hviezdoslavova 323/26
027 43 Nižná (okres Tvrdošín - Orava)

email.: info@najvodakurenie.sk
web.: www.najvodakurenie.sk

tel.: +421 903 100 206


Dotacie - Zelená domácnostiam II

Ponúkame montáž slnečných kolektorov a tepelných čerpadiel v

dotačnom programe Zelená domácnostiam II spolu

s preplácaním poukážok.

Kroky k získaniu dotácie:

1. Konzultujte riešenie s odborníkom na danú oblasť.

2. Ak už máte vybraného zhotoviteľa a konkrétne riešenie aj s cenovou ponukou,

požiadajte o poukážku u SIEA.

Odporúčame preštudovať: 10 krokov k podpore

SIEA: Žiadosť o poukážku

3. Zaregistrujte si poukážku u zhotoviteľa a dohodnite si termín inštalácie

 

Harmonogram pre rok 2019:

Harmonogram plánovaných kôl na rok 2019. Kolá budú otvárané v určený deň o 15-tej hodine.

Kolo: Dátum Zariadenia Alokácia SR mimo BSK (€)1 Odhad počtu poukážok
1. 19.3.2019 slnečný kolektor 800 000 € 457
2. 26.3.2019 fotovoltický panel 800 000 € 533
3. 2.4.2019 tepelné čerpadlo 800 000 € 396
4. 9.4.2019 kotol na biomasu 800 000 € 533
5. 16.4.2019 slnečný kolektor 800 000 € 457
6. 30.4.2019 fotovoltický panel 800 000 € 533
7. 7.5.2019 tepelné čerpadlo 800 000 € 396
8. 14.5.2019 kotol na biomasu 800 000 € 533
9. 21.5.2019 slnečný kolektor 500 000 € 286
10. 28.5.2019 fotovoltický panel 500 000 € 333
11. 4.6.2019 tepelné čerpadlo 500 000 € 248
12. 11.6.2019 kotol na biomasu 400 000 € 267
13. 18.6.2019 slnečný kolektor 500 000 € 286
14. 25.6.2019 fotovoltický panel 500 000 € 333
15. 9.7.2019 tepelné čerpadlo 500 000 € 248
16. 23.7.2019 kotol na biomasu 400 000 € 267
17. 6.8.2019 slnečný kolektor 500 000 € 286
18. 20.8.2019 fotovoltický panel 500 000 € 333
19. 3.9.2019 tepelné čerpadlo 500 000 € 248
20. 10.9.2019 kotol na biomasu 400 000 € 267


Upozornenie:

O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že chcete zariadenie
dať v najbližšom čase nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná,
domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr
do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke,
a zároveň musí zhotoviteľ požiadať o preplatenie poukážky
do 3 mesiacov od tohto dátumu. Ak si svoj zámer po podaní žiadosti
a potvrdení záujmu rozmyslíte, o novú poukážku na rovnaký druh
zariadenia budete môcť požiadať až po 30 dňoch od vydania
prechádzajúcej poukážky. Ak bolo kolo v priebehu tohto obdobia
ukončené a poukážku ste nevyužili, požiadať o poukážku je možné
v ďalšom kole.


"Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie
v domácnostiach je poskytovaný z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja a štátneho rozpočtu SR, prostredníctvom Operačného programu Kvalita životného
prostredia v rámci národného projektu Zelená domácnostiam II v súlade so Všeobecnými
podmienkami projektu zverejnenými na internetovej stránke www.zelenadomacnostiam.sk.
Ing. Marián Cvoliga je zapísaný v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných
podmienok národného projektu Zelená domácnostiam II."